VÍTEJTE…

Domov pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. patří mezi neziskové organizace a byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují fyzickou a psychickou pomoc a jsou tak závislí na pomoci jiné osoby.

Ubytování a strava

Naše služby