Připravujeme

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU

Zpívání s kytarou lidových a trampských písní. Naši klienti tak rádi zavzpomínají na své mládí.

MŠ Loděnice

Opět nás navštívili dětičky z mateřské školky z Loděnice a potěšili tak naše klienty.


Oficiální vyjádření

Ohrazujeme se proti informacím uváděným v příspěvku na facebooku ve skupině Přiznání Beroun. Tyto informace a video zde zveřejněné, tak jak jsou prezentovány, se nezakládají na pravdě a jsou podávány s cílem nás poškodit. V této věci jsme se proto obrátili na právního zástupce, který již činí příslušné právní kroky.

Je nám opravdu líto, že věc je takto interpretována. Pokud jde o osobní doklady klientů, dodáváme, že je možné je mít v trezoru u nás nebo si je klient ponechává u sebe a plně s nimi disponuje. V tomto případě nám osobní doklady nebyly předány do úschovy do trezoru.
Chápeme, že jsou pozůstalí zdrceni ztrátou blízké osoby, nicméně jsme vyšli pozůstalým ve všem vstříc a poskytli jsme jim veškerou součinnost, včetně předání všech věcí. Důrazně tedy odmítáme tvrzení zveřejnitele příspěvku.

Mgr. Hana Červenková Ředitelka domova pro seniory

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Pravidelně cvičíme pod dohledem zkušené zdravotní sestry.

Vánoční posezení 22.1.2018

I u nás v domově probíhají přípravy na vánoční svátky. Krásné vánoce a hodně spokojenosti v dalším roce přeje domov pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN.

Vánoční zpívání,

se studenty zdravotnické školy. Již po několikáté nás navštívili studentky zdravotnické školy z Berouna, aby potěšily klienty našeho domova nejen připraveným programem, ale i drobnými vánočními dárky. Tímto jim moc děkujeme.Top